W naszym domu

Kaplica Domu Sursum Corda.Dzień rozpoczynamy Mszą Świętą celebrowaną najczęściej przez Ojca Konrada Hejmo przy współuczestnictwie Sióstr Antoninek. Mieszkańcy Domu są mile widziani.